Data installaties

Dit vraagt om een efficiënte, flexibele infrastructuur die van meet af aan geschikt is voor toekomstige uitbreidingen tegen aanvaardbare kosten.

Bekabelingsystemen voor netwerkinfrastructuren van bijvoorbeeld computer- en telefonie-applicaties maken standaard deel uit van een elektrotechnische installatie. Mede door de steeds sneller wordende datanetwerken, het groeiende dataverkeer en intensief dagelijks gebruik neemt de belasting op het netwerk toe. Dit vraagt om een efficiënte, flexibele infrastructuur die van meet af aan geschikt is voor toekomstige uitbreidingen tegen aanvaardbare kosten.

TERUG